T o m i k a_  h o n l a p j a _a v a g y_ a _ v a l ó d i_a u t i z m u s.
T o m i k a_ h o n l a p j a _a v a g y_ a _ v a l ó d i_a u t i z m u s.
SAJÁT-OSSÁGOK
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
AUTIZMUS
 
EMÉSZTŐRENDSZER
 
AZOK A "JÓ" VAKCINÁK....
 
OLTÁSOK
 
ÉTEL
 
TÖRVÉNY-JOG
 
MÉRGEZÉS
 
KEZELÉS
 
IMMUNOLÓGIA
 
EGYEBEK
 
ELŐADÁS
 
Dr. UGRAI TAMÁS
 
Aura Egyesület
Tartalom
 
PANASZBEADVÁNY

Gyermekeink, a jövő nemzedékének mentése érdekében

 

Bevezetés:

 

1.          A magyarországi járványügyi méreteket öltött és robbanásszerűen növekvő autizmus  súlyos, komplex autoimmun biológiai alapú megbetegedésről: 2001-ben 20.000, 2007. második felére 60-100 ezer közé tette a Magyarországi Autizmus Kutató Központ az autizmus spektrumzavarral élőknek a számát. Mind a mai napig tagadva a világ szakirodalmában 10 éve ismert és ez alapján eredményesen kezelt rendkívül összetett, kóros immunbiokémiai eredetet.

2.                                 Súlyosan beteg, állapotában folyamatosan romló 14 éves autista kislányom miatt, segítési céllal az USA-ban élő, autizmust is kezelő, és kutató orvos barátommal három évvel ezelőtt hozzáfogtunk, és az élvonalbeli amerikai és japán kutatási eredmények alapján értelmeztük és összeállítottuk az autizmus kialakulásának okait, a megbetegedés biológiai jellemzőit, a tüneti és oki kezelési lehetőségeket. A magyarországi közel 100 gyermek Párizsban készített laborvizsgálatai nagy segítséget adtak e megbetegedés kóros immunbiokémiai és bélfelszívódási panaszainak megismerésében. Ezt megelőzően sok száz órát speciálisan ez irányú tanulásra fordítottam, és amerikai kollégám segítségével szert tettem egy nálunk még szinte teljesen ismeretlen, úgynevezett interdiszciplinális (különböző orvosi szakterületek közötti összefüggések) tudás rendszerre és szemléletre.

3.                             A 2004. év végére az USA-ból végleg kitiltott és többek között Magyarországra is nagy mennyiségben szállított, gyermekkori higanytartalmú védőoltások kivonására tettük meg első lépéseinket 2005. március 3-án amerikai kollégámmal a higany autizmusban közrejátszott kóroki szerepe miatt. A kérdés eldöntésében a végső szerepet a szülők és a legfelsőbb politikai vezetés játszották. 2005. május 9-én az ÁNTSZ a fejlett nyugat-európai országokhoz hasonlóan nálunk is be kellett, hogy jelentse a higanytartalmú gyermekkori védőoltások kivonását. Az évi 90 000 gyermekszülést figyelembe véve az elmúlt három évben hozzávetőlegesen egymillió gyermeket mentettünk meg amerikai kollégámmal a szúrt higany szennyezéstől.

4.                              Érdemes itt emlékeztetni arra, hogy az akkori Országos ÁNTSZ Tiszti főorvos is elismerte: Magyarország nagy mennyiségű higany tartalmú gyermekkori védőoltást vásárolt 2004. év végén. Ez azután történt, hogy az Egyesült Államokban 2002. év végére nemcsak az összes szakhatóság, hanem maga az amerikai kormány is állást foglalt a higany tartalmú oltások lehetséges immunkárosító, ezen belül a legsúlyosabb esetben autizmust okozó – jelentősége miatt nem mellék, hanem fő – hatása mellett az arra érzékeny gyerekeknél. Kaliforniában például egy év alatt 3.800-ról 12.000-re emelkedett az autista gyerekek száma, veszélyeztetve ezzel az egészségügyi és a tanügyi rendszerüket.

Hazánkban 2008-2009-ig lettek volna forgalomban ezek az oltások, ha a New York-i tiszteletbeli konzul orvos kollégámmal nem hívjuk fel ennek veszélyeire az ország figyelmét.

5.            Mind e közben beteg kislányom anyagcsere és idegrendszeri állapota folyamatosan romlik. Nem segíthetek rajta, pedig tudnék. Hiszen évek óta ismerem mindazon szakmai összefüggéseket, amivel a gyermekeink körében rohamos mértékben emelkedő, később részletezésre kerülő allergiás betegségeket, ami most a nyolc év alattiaknál 60 %-nál tart, drasztikusan le lehetne csökkenteni. Nemzetünk jövője, hosszabb távú biológiai életképességének érdekében. Kislányom a több tízezer hasonló beteg gyermekkel együtt Magyarországon egyre betegebbé válik, pedig lehetne rajtuk segíteni, hogyha a modern szakmai szemléletet hazánk is megértené végre és alkalmazná.

 

Tárgyalás:

A nemzetgazdaságnak éves szinten 500-700 milliárd forint veszteséget okozó betegség (autizmus) kórokának ismertté tételének és minél koraibb diagnosztizálása és kezelhetővé tételének szándéka részemről versenyfutás gyermekem életéért, aki most töltötte be a 14 évet és súlyos autista. Az MTA kutatási eredményei alapján /1. sz. melléklet/ a szervezetükben folyamatosan termelődő, úgynevezett étrendi ópiátok krónikus kábítószer mérgezettséget fenntartva ugyanúgy tönkreteszik az agyukat, mint a drogfogyasztókét. Ezzel párhuzamosan komplex egészségkárosodás zajlik szervezetükben /2. sz. melléklet./ Gyermekeink biokémiailag haldoklanak, ahogy ezt nemrég a Parlamentben is elmondtam, nemzetközi tisztségviselők jelenlétében (Lévai Katalin). /3. sz. melléklet/

A 4. sz. melléklet (Életmód magazin c. tv-adás) érthető formában közvetíti Önök felé mindezeket az összefüggéseket, ha elolvassák. Kérem, tegyék meg! Azért tegyék meg, mert ez a jelen helyzet megértésének, és megoldásának kulcsa. Egyben a Magyar Köztársaság Alkotmányának és a hazánk által elfogadott New York-i Nemzetközi Gyermekvédelmi Egyezmény és a hazai Gyermekvédelmi Törvény betartásának útja /5. sz. melléklet/.

Ebben a műsorban Dr. Endrődi László new yorki konzullal, autizmust is kezelő nutrition kutató orvos szakértővel levezettük és összefoglaltuk a magyar lakosság tömeges méretű allergizálódásának immunpatomechanizmusát, ezen belül az autizmus kóroktanát. Ez a naprakész amerikai tudásrendszer 10 éve, évi 100.000.000 dolláros kutatási befektetéssel dinamikusan épül az USA-ban. Túlzás nélkül állíthatom, hogy az általunk képviselt szemlélet Magyarországon még egyedülálló, és minimum 5 – 8 évvel haladja meg a hazait. A televízióban ismertetett lépcsőzetes immunrombolódás harmadik tényezője a higany. Az USA-ban 2003. év végére minden gyermekkori oltásból kivonták a higanyt. 

Az ENSZ, környezetvédelmi programjában 2005 év elején felszólította az uniós országokat, hogy minden higanytartalmú vegyületet vonjanak ki a forgalomból toxikusságuk miatt. A higanyról akkor még nálunk, szakmai körökben is ismeretlen volt, hogy aki genetikailag érzékeny rá, az a legkisebb mennyiségtől is súlyosan megbetegszik (miniamatai határérték alatti higanymérgezés). Ezt az amerikai kutatási eredmények igazolták 2002-ben.

/1, Autizmus: a higanymérgezés új formája (6. sz melléklet) http://www.geocities.com/egeszseg/higany_mercolal.html                                                       2, Thiomersal a gyermekkori oltásokban, idegfejlődési zavarok az USA-ban http://www.geocities.com/egeszseg/ higany_geier.html /

 

A higanytartalmú oltások bevonása óta amerikai orvoskollégámmal mintegy 900 000 -1 000 000 gyermeket kíméltünk meg a szúrt higanyszennyezéstől. Ezen belül mintegy 600 000 gyermeket a többek között higany által kialakuló dys és/vagy autoimmun megbetegedésektől és a higany szervezetben történő toxikus lerakódásától.

Erről a lakosságot komplex módon érintő, döntően szerves kemikáliák által kiváltott magzati és kora kisgyermekkori immunrendszer gyengülésről szóló amerikai szakirodalmi eredetű tanulmányomat az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Pszichiátriai és Immunológiai Szakbizottságokon keresztül az Egészségügyi Tudományos Tanács elé terjesztette. Ők jelezték, hogy annyira komplex e gyermekek anyagcsere-biokémiai-immunológiai rendszerzavara, hogy a bevezetőmben említett interdiszciplinális szemlélet nélkül teljes összefüggés rendszerében nem látják át az általam leírtakat. Megjegyzem, hogy az autizmus kialakulásában döntő szerepet játszó kóros immunfolyamatokat Magyarországon nem tudtam megvéleményeztetni. Németországban egy erre specializálódott kutató professzor véleményezte helyességét, valamint a szabályozás lehetséges zavarát is, ami a kiváltott kóros anyagcsere folyamatok, valamint az aminosav (aromás aminosavak) anyagcsere zavar alapját képezik, és láncreakció szerűen az egész anyagcserére kihatással vannak.

Engem mindenek előtt a gyermekem és a hozzá hasonlóan megbetegedett vagy megbetegedés előtt álló gyermekek egészségvédelme és állapotuk javítása foglalkoztat. Azzal a részemről történt sok-sok újratanulással és az élvonalbeli, amerikai szakirodalomi kutatási eredmények megismerésével és magyarországi alkalmazása segítségével, amellyel a magyarországi gyermeklakosság immun alapú károsodását (glutén kazein érzékenység, bőrallergia, asztma, hiperaktivitás, beszédfejlődés és beszédmegértés zavara, olvasási és számolási nehézségek, epilepszia és az autizmus spektrum zavar), megelőzhetjük, illetve eredményesen kezelhetjük. E megbetegedés összességében aggasztóan magas, jelenleg 60-70 %-os a gyermekek körében. Ezt idejében fel lehet térképezni és eredményesen kezelni. Ez az egészségkárosodás nemzeti méretekben nézve évente 800-1000 milliárd forint veszteséget okoz a nemzetgazdaságnak!

     Kislányom, Ugrai Csilla betegségéből eredő folyamatos toxikus méretű ópiát mérgezettsége ténykérdés. Ezt a nemzetközi független párizsi laborvizsgálatok igazolták sok-sok ebből eredő komplex szintén folyamatos, egészségrombolással járó kóros biokémiai folyamattal együtt. Ezek megegyeznek a Heim Pál Gyermekkórházból Hollandiába és az Egyesült Államokba kiküldött és visszaérkezett ez irányú laborvizsgálatok eredményeivel.

Közel 100 magyar autista kisgyermek párizsi laborvizsgálati eredménye van a birtokomban, mely ugyanezt tükrözi. Ez egy gyilkos állapot, amiben Magyarországon ma 60 000 – 100 000 autizmussal élő és mintegy 100 000 hiperaktív személy érintett. A családtagokkal együtt több százezer ember. A családok 40-200 ezer forintot költenek havonta beteg gyermekeikre.

Gyermekemben folyamatos ópiát termelődés, a jelen intézeti ellátása során történik, elsősorban a glutén és kazein tartalmú ételek fogyasztásából eredően.

Csilla kislányom ópiátmérgezettségének tényét, hatásmechanizmusát és végállapotának eredményét az 1. sz. és 2. számú melléklet tartalmazza. (Szerzők Prof. Wollemann Mária az orvostudományok doktora MTA, Dr. Jeff Bradstreet, M.D. az autizmus kutatás világhírű meghatározó tudósa és Dr. Rigó Péter pszichiater Főorvos OPNI).

 

A jelen kezeletlen állapot az eutanázia aktív és passzív

gyakorlatát valósítja meg!

Meggyőződésem, hogy egy nemzet végső pusztulásának kezdete, amikor segítségnyújtás helyett a beteg gyermekek tízezreinek a lassú halálba kísérése zajlik az önkormányzat és a népegészségügyi hatóság tudtával, ezzel párhuzamosan betegségbe, ellehetetlenülésbe taszítva szüleiket is. Ez ellentétes a Magyar Alkotmányban, a hazai és nemzetközi gyermekvédelmi egyezményben foglaltakkal. Törvénytelen, ugyanakkor visszaélés a jogrend alkalmazásával. Nem szolgálva, sőt egyenesen megtagadva a nemzet és a nemzetet alkotó autista beteg gyermeket nevelő családok életben maradási jogát, törekvéseit. Ehhez igénybe véve az idevonatkozó rendelkezések csűrcsavaros bürokratikus eszközeit. Tehát nem segítségnyújtás, hanem rombolás történik össztársadalmi és családi szinten egyaránt.

A magyarországi körülmények, ezzel együtt a kislányomat érintő most már orvosilag és közigazgatásilag is tudott, és asszisztált lassú haldoklási folyamat úgy gondolom nem fog megváltozni az alatt a két éven belül, ami kislányom teljes agyi leépüléséig a folyamatosan ható idegsejteket romboló ópiát hatás miatt még rendelkezésére áll. Mindezek egyéb lépések megtételére késztetnek. A leírtak alapján egyértelmű, hogy a megbetegedett gyermekek gyógyulási érdekeit figyelmen kívül hagyóan, nem a hagyományosan ismert eszközökkel történő, hanem egy lassú, biokémiai alapú, gyermekeink tízezreit érintő halálba kísérő folyamattal állunk szemben.

 

Az idevonatkozó törvények be nem tartása a Büntető Törvénykönyvbe ütköző cselekedetek a Magyar Köztársaság Alkotmányának hivatkozási paragrafusai alapján. Erről a paragrafusok, nemzetközi gyermekvédelmi egyezmények, a Magyar Kormány garancia válalásával mindezeknek a betartását szavatolják a bíróságok, közigazgatási hatóságok és törvényhozó szervek dolgozói felé, kötelezően előírva. /5. sz. melléklet, színkód magyarázat: a kékkel kiemeltek különösen sérelmesek a közigazgatási intézmények és egyéb jogalkalmazók teljes tájékozatlansága, érdektelensége miatt./ Mindezek alapján súlyos tudati, valamint strukturális - intézményi, /egészségügyi és szociális, szellemi és tárgyi/ hiányosságok véleményezhetőek.

 

A birtokomban lévő amerikai konzuli tanúsítvány értelmében legyen az Ombudsman más Magyarországon nem elérhető lehetőség hiányában segítségemre, hogy az abban foglaltaknak megfelelően kislányommal az Egyesült Államokba kijussak, és a gyermek megkapja a számára ott már évek óta hozzáférhető, a tanúsítványban szereplő kezelést, a megjelölt várható eredmények reményében.

 

Annak ellenére, hogy évek óta birtokomban van az az amerikai tudásrendszer, mellyel nem csupán tünetmentessé, hanem gyógyulttá lehet tenni ezeket a szerencsétlen gyermekeket, ezen keresztül sok-sok családot boldoggá és keresővé  lehetne tenni, az önkormányzatok, a közigazgatási szervek, de mindenekelőtt az ÁNTSZ nem fogékonyak a feladatra!

Két éve csak destruktív és minden szempontból (jogi, erkölcsi, gazdasági, szociális, egészségügyi és morális) romboló hozzáállást tapasztalok az önkormányzat és az ÁNTSZ részéről. Annak ellenére, hogy e megoldandó helyzetre a gazdaságilag önfenntartó struktúra modelljét az elmúlt két évben összesen 3 alkalommal ismertettem az egészségügyi bizottság és az önkormányzat vezetése előtt. Átvételekről hivatalosan aláírt, pecséttel ellátott iratok vannak a birtokomban.

Nézzük meg a törvényeket is! Milyen hozzáállást írnak elő a feladatellátást illetően? Az Alkotmányból eredeztetően a közigazgatási, önkormányzati, gyermekvédelmi törvények. Ezeket átadtam, átvették, nem tartják be!

Nem betartani a Magyar Köztársaság Alkotmányában leírtakat, hagyni haldoklani a gyermekeket! Nem segíteni azt, aki a mentésükön fáradozik!? Hol tartunk jogilag és erkölcsileg?

A beteg gyermekek szervezetének 18 pontba gyűjtött haldoklási folyamatát szakmai véleményezésre elküldtem az Egyesült Államokba, ahol teljes mértékben megerősítették helyességüket.

Az Országos Pszichiátriai Konferencián tartottam múlt évben másodjára előadást erről a témáról. Ezen kívül az RTL Klub 3-szor, a TV2 Mokka, m1Szólás Szabadsága, HírTv, Duna Tv, Kossuth Rádió főműsorban jöttek egymás után a velem készített interjúk.

Józan ésszel érthetetlen, hogy miért nem támogatja az ÁNTSZ és az Önkormányzat ezt a nemzetileg igen jelentős ügyet, melyet szakmailag-emberileg magas szinten felkészülten gyermekeink érdekében képviselek. Miért tétlen mindkét szerv? Meggyőződésem, hogy sem előny, sem dicsőség nem származik ebből a rejtőzködő, toporgó magatartásból, miközben tudják, hogy tudom, törvény által előírt kötelezettségeik vannak a betöltött pozíciókhoz kötötten.

Én ezt mindenképpen végigcsinálom, a Hippokratész-i esküm nevében, hiszen súlyosan beteg a kislányom, és már nagyon rövid ideje van az „agysejtek pusztulásáig”!

Nem gondolom, hogy ennek a nemzetnek lenne akkora tartaléka, elpocsékolható gyermek élet tekintetében, ami kellő alapul szolgálhatna a mostanáig tapasztalható mindennemű támogatást elutasító, és mindennemű támogatást megvonó magatartáshoz ez ügyért!

Összefoglalás:

Végre be kellene látni azt, hogy nem én vagyok a célpont. Nem engem kell legyőzni, ez az Önkormányzatnak és ÁNTSZ-nek lenne vereség, egyben veszteség, mert a helyembe pillanatnyilag és még jó pár évig nem állítható be senki más, aki ezt az ügyet ilyen felkészülten és szervezettséggel képes lenne végig vinni. Sok száz óra tanulással megszerzett ismereteim révén ebben jelenleg egyedül vagyok képzett, folyamatosan - személyes kapcsolataim révén - fenntartva az amerikai élvonalbeli, legfrissebb kutatási eredményekhez való hozzáférést.

Az erőt, a feladat megoldására kell összpontosítani, ez persze munkával jár. De az önkormányzat és a népegészségügyi szolgálat többek között nem a lakosság mind tömegesebbé váló egészségügyi problémáinak megoldásáért létezik? Utalok az Életmód magazinban elmondottakra.

Fel nem foghatom, hogy felelős beosztású személyiségek megoldás helyett miért gubancolnak, kreatív szellemi építés elősegítése helyett miért rombolnak, életmentés helyett miért a halálba űzést választják?! Ha kell, erre meg fogom keresni a választ, a jog és a közakarat minden eszközével, akár a széles média bevonásával, tekintve, hogy ez nem székesfehérvári, hanem országos ügy, egyben gyermekeink egészségvédelmén keresztül jövőnk ügye, amely a jelenlegi számadatok függvényében igen-igen válságos jövőképet vetít előre.

Kizárólag azt tettem eddig, és azt teszem ezután is, amit a gyermekem életvédelme megkíván. Az amerikai tudásrendszer hazánkban szakmailag teljesen készen van, mellyel évi többszáz milliárd forintos nemzetgazdasági megtakarítás érhető el. Ahhoz, hogy a gyermekek mentését megvalósíthassuk, a struktúra megvalósítása közös feladatunk.

 

Kérésem a következők, melyhez az Ombudsman segítségét kérem: mindenek előtt a beteg gyerekeken szeretnék segíteni egy olyan egészségügyi-szociális gyógycentrum, életre hívásával, melynek struktúrája és működési leírása jelen beadványom mellékletét képezi.

 

 

Székesfehérvár, 2008. február. 28.              Tisztelettel:

                                                                                              Dr. Ugrai Tamás

 

 

 

 

Átvételi elismervény

 

 

1.)  A 2008. február 28 keltezésű  Panaszbeadványról, továbbá

 

Mellékletek jegyzéke

 

 

1. sz. melléklet:

A kábítószerek molekuláris biológiai hatásmechanizmusa

 

2. sz. melléklet:

Gyermekeink komplex egészségkárosodása

 

3. sz. melléklet:

Parlamenti meghallgatás

 

4. sz. melléklet:

Életforma magazin című tv műsor: Egészségvédelem a 24. órában

 

5. sz. melléklet:

A Magyar Köztársaság Alkotmánya (részlet)

Autizmusban szenvedő személyek jogi chartája Hága, 1992

New York-i Nemzetközi Gyermekvédelmi Egyezmény (részlet)

Hazai Gyermekvédelmi Törvény (részlet)

 

6. sz. melléklet:

Autizmus: a higanymérgezés új formája (összevont USA kutatási eredményközlés)

 

8. sz. melléklet:

Tanúsítvány Dr. Endrődi László New York-i tiszteletbeli konzultól autizmust is kezelő nutritional kutató orvostól.

 

9. sz. melléklet:

Ugrai Csilla párizsi laborjai

 

10. sz. melléklet:

Gyógyult autista gyermekek

 

11. sz. melléklet:

Az autista gyermeket nevelő családok jellemzői ma Magyarországon.

 

12. sz. melléklet:

Dr. Büki György gyermekneurológus, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, szakmai állásfoglalása felkészültségemről

 

13. sz. melléklet:

Veszélyes védőoltások

 

14. sz. melléklet:

Nem kapunk többé higanyos oltásokat

 

15. sz. melléklet:

Országos Pszichiátriai Konferencia, 2006. február  02.

 

16. sz. melléklet:

Kialakítandó autizmus gyógycentrumok  strukturális modellje

 

17. sz. melléklet:

Volt feleségem, dr. Haja Etelka és dr. Szabó Éva veszprémi főorvosnő véleményei a higanytartalmú gyermekkori védőoltásokról

 

 

 

 

 

 
HÍREK
 
Üzenetek
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
HONLAP FORDÍTÓ
 
 
ÓRA
 
index sitemap advanced
search engine by freefind
FEJLESZTÉSI SEGÉDLET
Melyik téma érdekel leginkább??

Autizmus-általános megközelítése
Autizmus-orvosbiológia megközelítése
Oltások
Étel
Mérgezés
Kezelések
Törvény-Jog
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
SZAVAZÁS
Tetszési Index
Mennyire találtad hasznosnak?

Hasznos
Elmegy
Kevés
Bővíteni
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
LÁTOGATÓK
Indulás: 2007-05-08
 
Sejtlugosítás-Természetgyógyászat
 
DR. TINUS SMITS
 
VITAMINOK
 
OLTÁS-Linkek
 
AUTIZMUS-Linkek
 
EGYÉB-Linkek
 
TÖRVÉNYEK-Linkek
 
TÁRSOLDALAK
 
Egészség
 
FÓRUMOK
 
E-MAIL
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
KÜLFÖLDI oldalak
 
KALENDÁRIUM
2023. Február
HKSCPSV
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
<<   >>
 
SZÖVEGEK
 
Apróságok
 
Más hasznos oldalak
 
Orvosi Szótár
orvosiszotar.hu - orvosi szótár - orvosi szakkifejezések - orvosi kifejezések

 

Orvosi szótár - orvosiszotar.hu

 

 

 

 

 

 

 

Gyorstipp: Írja be a keresett latin vagy magyar kifejezést vagy annak egy részét kisbetűvel és nyomja meg a Keresés gombot.

 

 

 
Keresőszavak

Thimerosal, thiomersal, etil-higany, fogyatékos, autista, oltás, homeopátia, egészség, teszt, labor, kábítószer, túlterhelés, orvos, vitamin, természetgyógyászat, spectrum, keláció, DAN, Tinus, alapítvány, farm, ABA, metallotionein, glutén, kazein, glutemorphin, kazemorphin, hiperaktivitás, probiotikum, MMR, DiPerTe, DTPa, Mercola, Ugrai, sclerosis multiplex, bradstreet, aluminium, HPV, Hapatisis, Polió, Meningitis, Encephalitis, BCG, aspartam, szója, törvény, eutanázia, amalgán, nehézfém, fertőzés, sni, kutatás, kommunikáció, képzés, terápia, Wakefield, immunológia, kezelés,

 
Online nézettség

free counters

 

Csatlakozz közénk, és légy része fantasy világunknak! - Rose Harbor. egy fórumos szerepjáték a gportal felületén! - RPG    *****    ROSE HARBOR - and i know now that this world will never be enough for me - ROSE HARBOR    *****    Rajz, vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Ahhoz, hogy legyõzd a félelmed, rá kell ébredned, hogy nincs menekvés attól, amitõl rettegsz. - David Gemmell    *****    &#8222;Evil will never be countered while good men do nothing.&#8220;    *****    Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kell álarcot hordanunk.    *****    Új twich csatornám, minden érdeklõdõt vár, Fortnite, Warzone gameplayeket streamelve!    *****    Az okkultizmusban és a történelemben számos híres, hírhedt példát találhatunk, de a Rose Harbori vonal nem túl jelentõs.    *****    MOVIE-NIGHT - AJÁNLÓ - filmek, sorozatok - AJÁNLÓ - MOVIE-NIGHT    *****    Az élet egy komédia, ostoba, beteges komédia, ahol bolondok játsszák a szerepeket. - DAVID GEMMELL    *****    Képek,vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Rose Harbor, egy kis város, ami tele van titkokkal. Vajon ki fogja megfejteni õket? Talán éppen Te leszel az!    *****    Kíváncsi vagy az új world of warcraft kiegészítõre?    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod ismerete nagyon sok segítséget nyújt, életed során a döntéseit meghozatalában. Rendeld meg most! Kattints!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Új tartalom a Blogomon    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod megismerése, nem kíváncsiság, hanem intelligencia kérdése. Keress meg és nézzük meg együtt, én segítek!