T o m i k a_  h o n l a p j a _a v a g y_ a _ v a l ó d i_a u t i z m u s.
T o m i k a_ h o n l a p j a _a v a g y_ a _ v a l ó d i_a u t i z m u s.
SAJÁT-OSSÁGOK
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
AUTIZMUS
 
EMÉSZTŐRENDSZER
 
AZOK A "JÓ" VAKCINÁK....
 
OLTÁSOK
 
ÉTEL
 
TÖRVÉNY-JOG
 
MÉRGEZÉS
 
KEZELÉS
 
IMMUNOLÓGIA
 
EGYEBEK
 
ELŐADÁS
 
Dr. UGRAI TAMÁS
 
Aura Egyesület
Tartalom
 
Wakefield tanácsai

 

If your child is diagnosed on the autism spectrum, the next thing to know is that autism is treatable. If your child's psychologist or pediatrician tells you that nothing much can be done to change things, it’s only because they lack information..

Ha a gyerekedet diagnosztizálják az autizmusspektrumon, a következő dolog tudni van az az autizmus kezelhető. Ha a gyereked pszichológusa vagy a gyerekorvos elmondja azt neked nincs semmi sokat tudnak tenni a változásdolgokkal, ez csak mert információt hiányolnak.

Many of us who work at Thoughtful House are parents of affected children. Our years of researching effective therapies have resulted in a comprehensive plan, so that a child in treatment at THCFC can consult with Thoughtful House team clinicians encompassing these areas:

Sokunk, aki Thoughtful House-nál dolgozik, az érintett gyerekek szülője. Mienk annak az évei, hogy hatásos terápiákat kutassanak, végződtek egy átfogó tervvel, hogy egy gyerek THCFC-nél levő bánásmódban tudjon tanácskozni azzal, hogy Thoughtful House csapatklinikusok körülfogják ezeket a területeket:


Medical Treatment:  Children with childhood developmental disorders (CDDs) have dysregulated immune systems, a finding supported by many studies published in peer-reviewed medical journals. Treatment directed at correcting immune system abnormalities is imperative, and includes supplying nutrients key in normal immune function, supporting the detoxification pathways, and breaking the inflammatory cycle.


Orvosi kezelés:  Gyerekek a gyerekkorral fejlődési zavarok (CDDs) *dysregulatedje van immunrendszerek, egy felfedezés, amit támogatott sok tanulmány, amit társban adtak ki,-orvosi folyóiratokat tekintett át. A bánásmód, amit kijavító immunrendszer-rendellenességeknél irányítottak, parancsoló, és szállító tápanyagokat tartalmaz kulcsfontosságú normális immunis működik miközben támogatja a detoxikálásösvényeket, és töri a gyújtó ciklust.

To read more information, click on this link: Autism: the Evolution of a Disease

Hogy több információt olvass, kattints erre a kapcsolatra: Autizmus: egy betegség evolúciója


Gastrointestinal Diagnosis and Treatment:   Many children with CDDs have GI symptoms that precede, coincide with, or appear after the onset of neurological symptoms or regression. A child should produce one formed stool per day--anything else merits attention. GI symptoms common in autistic children include constipation, diarrhea (often described as mushy or grainy, not watery), abdominal pain, abnormal posturing, malodorous stool, undigested food in stool, abdominal distention, and failure of the child to grow. Many children don't present obvious symptoms until they're older, and because of communication and pain-response issues, the GI symptoms of many autistic children are completely overlooked. , There is also a subgroup of autistic children that appear to lack GI symptoms, but without endoscopy evaluation, the question of an occult (hidden) GI inflammation remains unanswered.


Gastrointestinalis diagnózis és bánásmód:   Sok gyereknek CDDsszal vannak GI tünetei az megelőz, egybeesik, vagy a neurológiai tünetek kezdete vagy a hátrálás után jelenik meg. Egy gyereknek egy alakított széket egy nap alatt kellene termelnie--bármi más figyelmet érdemel ki. GI tünetek közös az autista gyerekek székrekedést tartalmaznak, hasmenés (gyakran leírt pépes vagy szemcsés, nem vizes), hastáji fájdalom, rendellenes elhelyező, büdös szék, emésztetlen étel székben, hasi duzzadás, és a gyerek kudarca nőni. Sok gyerek nem mutat be nyilvánvaló tüneteket, amíg ők öregebbek, és kommunikáció és fájdalom-válasz-kérdések miatt sok autista gyerek GI tünetei fölött teljesen átsiklanak. , Ott van szintén olyan autista gyerekeknek, egy alcsoportja, akik úgy tűnnek, hogy GI tüneteket hiányolnak, de endoszkópiaértékelés nélkül, a kérdés egy okkult (a rejtett) GI gyulladás megválaszolatlan marad.

To read more information, click on these links:

Dr. Wakefield's presentation

Dr. Krigsman's presentation

Hogy több információt olvass, kattints ezekre a kapcsolatokra:

Dr. Wakefield bemutatása

Dr. Krigsman bemutatása


Clinical Nutrition Treatment:  Because of abnormal permeability in an autistic child’s inflamed gut, and weakened digestive enzyme function, before some food proteins are fully digested they ‘re able to leak into the bloodstream. The immune system responds by making antibodies against these proteins, further contributing to inflammation. Particular proteins also can act as false neurotransmitters and detrimental drug analogs, affecting brain function adversely; gluten and casein proteins (from grains and milk products) are two examples. Counseling can be key in determining which foods a child might be reacting against. When offending proteins are removed from the diet, it can profoundly improve both gastrointestinal and neurological functioning in some children. Furthermore, because many affected children have bowel disease they may not be absorbing enough nutrients from their food, making supplementation and a well-designed nutritious diet even more important. In addition, unless properly supervised, various dietary interventions employed that are ostensibly helpful might result in protein, nutrient, and caloric deficiency. The poor metabolic, immune system, and methylation pathway functions in affected children mean that they require individualized supplementation.


Klinikai táplálás bánásmód:  Mert rendellenes áteresztőképesség egy autista gyerek gyulladt belében, és néhány táplálékfehérje előtt emésztő enzimfunkciót gyengített vagy teljesen emésztődött ők rátermett szivárogni a véráramba. Az immunrendszer úgy reagál, hogy antitesteket csinál ezek ellen a fehérjék ellen miközben tovább hozzájárul gyulladáshoz. A különös fehérjék szintén hamis neurotranszmitterekként és káros droganalógokként cselekedhetnek miközben ellentétesen agyi funkcióra hatnak; glutén és kazeinfehérjék (magokból és tejtermékekből) vagy két példa. A tanácsadás kulcsfontosságú lehet meghatározó az, hogy lehet, hogy egy gyerek melyik ételek van miközben reagál. Amikor bántó fehérjéket távolítanak el a diétáról, ez mélyen javíthatja mindkettőt gastrointestinalis és neurológiai működés néhány gyerekben. Továbbá mert sok érintett gyereknek van bélbetegsége, nem nyelhetnek el elég tápanyagot az ételükből miközben még fontosabbá tesznek utólagos kiegészítést és egy jól kialakított tápláló diétát. Ráadásul, hacsak nem megfelelően ellenőrizett, a különféle étrendi beavatkozások alkalmazták azt vagy állítólagosan segítőkész erőeredmény a fehérjében, tápláló, és caloric hiányosság. A szegények metabolikus, immunis rendszer, és a metilálásösvény-funkciók érintett gyerekekben azt jelentik, hogy egyénített utólagos kiegészítést igényelnek.


ABA Therapy, provided by C.A.R.D.:  Behavior Analysis is the science of behavior; Applied Behavior Analysis (ABA) is the systematic approach to assessment and evaluation of behavior, and the supervised application of interventions based on the principles of learning theory. ABA focuses on the development of adaptive social behavior and the reduction of maladaptive behavior. “Social behaviors” include academics, communication, social skills, and adaptive living skills. C.A.R.D. is recognized as the most caring and productive approach to behavior modification in children on the autism spectrum.


ABA Therapy, akit nyújtott C.A.R.D.:  Behavior Analysis a viselkedés tudománya; Applied Behavior Analysis (ABA) van az értékelésnek és a viselkedés értékelésének a rendszeres megközelítése, és a beavatkozások ellenőrizett alkalmazása alapozott a tanulási elmélet elvein. ABA koncentrál az alkalmazkodó társadalmi viselkedés fejlesztésére és az alkalmazkodásra képtelenviselkedés csökkentésére. A társadalmi viselkedések tudósokat tartalmaznak, kommunikáció, társadalmi készségek, és alkalmazkodó élő készségek. C.A.R.Dot az autizmusspektrumon levő gyerekekben levő viselkedési módosítás leginkább törődő és termékeny megközelítésének ismerik el.

For more information click on this link:

Dr. Granpeesheh's presentation

Több információért kattints erre a kapcsolatra:

Dr. Granpeesheh bemutatása


Families who don’t live near Thoughtful House can do most of the work by phone consult, but our doctors must see the child at least once a year. The limits imposed by location mean that our staff makes every effort to be available by telephone and email to parents who choose this profoundly rewarding if arduous journey toward recovery for their child. For mutual support with other parents, consider joining our online list serve:

http://health.groups.yahoo.com/group/thoughtfulhousecenterforchildren/

Azok a családok, akik nem élnek Thoughtful House közelében, el tudják végezni a telefontanácskozás művének a legnagyobb részét, de a doktorainknak egy év alatt egyszer legalább látniuk kell a gyereket. A határok, amiket kirótt helyszín, azt jelentik, hogy a személyzetünk mélyen kielégítővé tesz minden erőfeszítést, hogy telefon és email által legyenek elérhetőek olyan szülőknek, akik választják ezt, ha fárasztó út a gyereküknek való gyógyulás irányába. Kölcsönös segítségért másik szülőkkel fontold meg, hogy csatlakozz az online listaadogatásunkhoz:

http://health.groups.yahoo.com/group/thoughtfulhousecenterforchildren/

"Respect and value your instincts about your child – never ignore them, no matter what anyone tells you. Holding a loved one's life in your hands means that you have to accept a position of power even when you don’t want it. You must become an advocate for your child, even if it means standing alone against the world.”   - Karen Siff Exhorn

A gyerekedről becsüli az ösztöneidet és tiszteli őket - soha nem hagyja figyelmen kívül őket, nincs dolog mi bárki elmondja neked. Holding egy szeretett az ember élete a kezeidben azt jelenti, hogy neked ráadásul el kell fogadnod a hatalom egy pozícióját, amikor nem akarod azt. Neked a gyerekednek szószólóvá válnod kell, még akkor is, ha ez az jelenti, hogy egyedül kell állni a világ ellen.   - Karen Siff Exhorn

 

 
HÍREK
 
Üzenetek
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
HONLAP FORDÍTÓ
 
 
ÓRA
 
index sitemap advanced
search engine by freefind
FEJLESZTÉSI SEGÉDLET
Melyik téma érdekel leginkább??

Autizmus-általános megközelítése
Autizmus-orvosbiológia megközelítése
Oltások
Étel
Mérgezés
Kezelések
Törvény-Jog
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
SZAVAZÁS
Tetszési Index
Mennyire találtad hasznosnak?

Hasznos
Elmegy
Kevés
Bővíteni
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
LÁTOGATÓK
Indulás: 2007-05-08
 
Sejtlugosítás-Természetgyógyászat
 
DR. TINUS SMITS
 
VITAMINOK
 
OLTÁS-Linkek
 
AUTIZMUS-Linkek
 
EGYÉB-Linkek
 
TÖRVÉNYEK-Linkek
 
TÁRSOLDALAK
 
Egészség
 
FÓRUMOK
 
E-MAIL
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
KÜLFÖLDI oldalak
 
KALENDÁRIUM
2023. Február
HKSCPSV
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
<<   >>
 
SZÖVEGEK
 
Apróságok
 
Más hasznos oldalak
 
Orvosi Szótár
orvosiszotar.hu - orvosi szótár - orvosi szakkifejezések - orvosi kifejezések

 

Orvosi szótár - orvosiszotar.hu

 

 

 

 

 

 

 

Gyorstipp: Írja be a keresett latin vagy magyar kifejezést vagy annak egy részét kisbetűvel és nyomja meg a Keresés gombot.

 

 

 
Keresőszavak

Thimerosal, thiomersal, etil-higany, fogyatékos, autista, oltás, homeopátia, egészség, teszt, labor, kábítószer, túlterhelés, orvos, vitamin, természetgyógyászat, spectrum, keláció, DAN, Tinus, alapítvány, farm, ABA, metallotionein, glutén, kazein, glutemorphin, kazemorphin, hiperaktivitás, probiotikum, MMR, DiPerTe, DTPa, Mercola, Ugrai, sclerosis multiplex, bradstreet, aluminium, HPV, Hapatisis, Polió, Meningitis, Encephalitis, BCG, aspartam, szója, törvény, eutanázia, amalgán, nehézfém, fertőzés, sni, kutatás, kommunikáció, képzés, terápia, Wakefield, immunológia, kezelés,

 
Online nézettség

free counters

 

Csatlakozz közénk, és légy része fantasy világunknak! - Rose Harbor. egy fórumos szerepjáték a gportal felületén! - RPG    *****    ROSE HARBOR - and i know now that this world will never be enough for me - ROSE HARBOR    *****    Rajz, vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Ahhoz, hogy legyõzd a félelmed, rá kell ébredned, hogy nincs menekvés attól, amitõl rettegsz. - David Gemmell    *****    &#8222;Evil will never be countered while good men do nothing.&#8220;    *****    Idegen vagyok. Semmi szükség rá, hogy hazudj vagy tagadj. Csak a barátokkal szemben kell álarcot hordanunk.    *****    Új twich csatornám, minden érdeklõdõt vár, Fortnite, Warzone gameplayeket streamelve!    *****    Az okkultizmusban és a történelemben számos híres, hírhedt példát találhatunk, de a Rose Harbori vonal nem túl jelentõs.    *****    MOVIE-NIGHT - AJÁNLÓ - filmek, sorozatok - AJÁNLÓ - MOVIE-NIGHT    *****    Az élet egy komédia, ostoba, beteges komédia, ahol bolondok játsszák a szerepeket. - DAVID GEMMELL    *****    Képek,vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Rose Harbor, egy kis város, ami tele van titkokkal. Vajon ki fogja megfejteni õket? Talán éppen Te leszel az!    *****    Kíváncsi vagy az új world of warcraft kiegészítõre?    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod ismerete nagyon sok segítséget nyújt, életed során a döntéseit meghozatalában. Rendeld meg most! Kattints!    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    Új tartalom a Blogomon    *****    RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL **** NE FÉLJ, CSAK HIGYJ! ****RELIGIO-PORTAL    *****    A horoszkópod megismerése, nem kíváncsiság, hanem intelligencia kérdése. Keress meg és nézzük meg együtt, én segítek!