T o m i k a_ h o n l a p j a _a v a g y_ a _ v a l ó d i_a u t i z m u s.
T o m i k a_ h o n l a p j a _a v a g y_ a _ v a l ó d i_a u t i z m u s.
SAJÁT-OSSÁGOK
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
AUTIZMUS
 
EMÉSZTŐRENDSZER
 
AZOK A "JÓ" VAKCINÁK....
 
OLTÁSOK
 
ÉTEL
 
TÖRVÉNY-JOG
 
MÉRGEZÉS
 
KEZELÉS
 
IMMUNOLÓGIA
 
EGYEBEK
 
ELŐADÁS
 
Dr. UGRAI TAMÁS
 
Aura Egyesület
Tartalom
 
NE HAGYD NAGAD!!
Kérdései vannak az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek egyenlő bánásmódjának érvényesítésével kapcsolatban? Akkor ez a levél Önnek szól!
 
 „NE HAGYD MAGAD!” Antidiszkriminációs program
 
 
Az antidiszkriminációs program fő célja az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek egyenlő bánásmódjának elősegítése. A „Ne hagyd magad!” program keretében e három marginalizálódott társadalmi csoport kárára történő diszkriminációs eseteket tájuk fel és kezeljük komplex módon a lakhatási, foglalkoztatási, képzési-oktatási, egészségügyi, szociális színtereken.
 
Az antidiszkriminációs program a sérült emberekkel kapcsolatos emberibb, „egyenlőbb” elbánás és megoldási stratégiák terjedését eredményezheti több szektorban is, mert antidiszkriminációs programunk ugyan a civil szervezetek megvalósítási tapasztalatira épül de kihat az önkormányzati, for-profit szektorra is. Ezek a hatások végül közvetve eredményezhetik a célcsoport jobb életminőségét, humánusabb lakó-, munka- és közösségi környezet kialakulását, és – társadalmat elérő antidiszkriminációs programelemeinken keresztül – a tágabb társadalom szemléletét is képes lehet formálni.
 
1. A „Ne hagyd magad!” program célcsoportja
 
 • értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista emberek számára szolgáltató vagy érdekeiket védő szervezetek; azok munkatársai, szakemberei, önkéntesei.
 • értelmi sérült, halmozottan sérült és autista emberek családjai, akik a diszkrimináció áldozatai, és „gondviselőként” sokszor közvetlen elszenvedői.
 • maguk az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek, akiknek kárára szociális, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási ügyekben diszkrimináció történik.
 • gyakorlatilag a teljes hazai „értelmi fogyatékos”- és „autista-szektor”: szakemberek, családok, fogyatékos emberek.
 
Összességében az antidiszkriminációs program több tízezer, sőt százezer fő elérését jelenti majd, ám fő értéke hogy olyan célcsoportokat is elérünk, amelyek egyelőre kevéssé fogékonyak az antidiszkriminációs problémákra. (Ez igaz a nagyvállalatokra üzleti okok miatt és igaz magukra az autista vagy értelmi fogyatékos emberekre, képességeik miatt.)
 
2. A „Ne hagyd magad!” program hatóköre és megvalósítói
 
Az antidiszkriminációs program hatóköre országos, azaz a legtöbb antidiszkriminációs programtevékenység és –eredmény valóban az ország különböző régióiban valósul meg. (képzések, információs napok; országos jelzőrendszer működtetése; kiadványok országos terjesztése).
A antidiszkriminációs programban három szervezet vesz részt megvalósítóként:
 • a Kézenfogva „Összefogás a fogyatékosokért” Alapítvány;
 • a Szimbiózis Alapítvány;
 • az Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége.
 
Az antidiszkriminációs programot vezető szervezet budapesti székhelyű, de országosan működő alapítvány. A Szimbiózis Alapítvány az Észak-Magyarországi régió területén, regionális jelleggel működő, helyi hálózattal/partnerszervezetekkel rendelkező szervezet; az Autisták Országos Szövetsége az ötödik önálló fogyatékossági ágként elismert autizmus legnagyobb és egyetlen hazai ernyőszervezete, budapesti székhellyel, de országos működéssel.
 
3. A teljes antidiszkriminációs program idő
 
A programunkat 2007. december 1-től 2008. november 30-ig valósítjuk meg.
 
4.  A „Ne hagyd magad!” program fő tevékenységei:
 
Az antidiszkriminációs program során több, egymásba fűződő tevékenységet valósítunk meg. Tevékenységeink igen változatosak, mert célcsoportunkat – csakúgy, mint az törvényben nevesített és nem nevesített más, hátrányos helyzetű és diszkriminált célcsoportokat igen változatos módon éri diszkrimináció:
 • közvetlen hátrányos megkülönböztetés
 • közvetett hátrányos megkülönböztetés
 • zaklatás
 • jogellenes elkülönítés
 • megtorlás
Ezek a „diszkrimináció-típusok” az élet különböző színterein jelennek meg - lakhatás, egészségügy, szociális ellátások, szolgáltatások nyújtása, munka világa. Ezeket a területeket célozzuk meg az egyes antidiszkriminációs programrészekkel.
A tevékenységek révén a hazai fogyatékosügy több részére kiható komplex antidiszkriminációs program valósul meg.
 
1)      Országos diszkriminációs jelzőrendszer működtetése az egyenlő bánásmódról szóló törvény előírásait megszegő esetek felkutatása érdekében. Az országos és regionális szinten is ható jelzőrendszer (WATCHDOG) működését a területen tapasztalt szakjogászok vezetik, ezzel sok szervezet és magánszemély kap lehetőséget, hogy az általuk tapasztalt jogsérelmeket jelezzék, azokra megoldást keressenek.
 
2)      Jelzőrendszerhez kapcsolódóan a beérkezett „esetek”, kérdések megválaszolása, jogi tanácsadás és eljárás háromfős jogász-team vezetésével. Telefonos és emailes visszajelzés a segítséget kérőknek, jogi tanácsadás. Kifejezetten diszkrimináció-gyanús esetekben, illetve ahol ez indokolt: közérdekű igényérvényesítés, alkotmánybírósági beadvány elkészítése, ombudsmani panasz elkészítése, Egyenlő Bánásmód Hatósághoz való „becsatornázás”, indokolt esetben esetleg „polgári peres” próbaper indítása.
 
3)      Pilóta-programként - a teljes antidiszkriminációs program idő alatt - összesen 4 nagyvállalkozással (50 fő fölött foglalkoztató) megállapodás kötése az adott „cégek” esélyegyenlőségi tervének elkészítése érdekében, az esélyegyenlőségi tervek elkészítése. Jogi és szociális esélyegyenlőségi tanácsadást nyújtunk az adott cégnek, hogy elkészíthesse esélyegyenlőségi tervét. Az elkészült terveket a partnercég vezetőivel együtt tárjuk a nyilvánosság elé, mutatjuk be a „for-profit” és „non-profit” szektorok együttműködésének jó gyakorlatát.
 
4)      A végrehajtó – érdekvédelmi ügyekben a jövőben is eljáró – szervezetek szervezeti stratégiájának elkészítése tervező-szakértők (Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány) bevonásával. Középtávú szervezeti stratégiák megalkotása révén a szervezetek kapacitásainak növelése, működésük hosszú távú megerősítése.
 
5)      A szociális foglalkoztatás jogi-szakmai és egyenlő bánásmódnak megfelelő hátterének megerősítése érdekében a szociális foglalkoztatást végző szervezetek részére jogi, jogszabályi és antidiszkriminációs ismereteket átadó képzés kidolgozása, szervezése, lebonyolítása országosan 4 helyszínen (tervezet: Budapest, Pécs, Miskolc, Debrecen).
A képzés témája:
-         az egyenlő bánásmódról szóló törvény általános elvei
-         az egyenlő bánásmódról szóló törvény elvei a szociális foglalkoztatás napi gyakorlatában
-         a szociális foglalkoztatás jogi háttere
-         gyakorlati példák szociális foglalkoztatásban elkövetett diszkriminációs esetekre és megoldásukra
 
6)      Lobbyrendezvények, „kerekasztalok” szervezése két, az értelmi sérült és autista emberek jogegyenlőségét különösen érintő témában:
a)      A cselekvőképességet kizáró gondnokság munkajogi hátterének és intézményének megvitatása nyilvános kerekasztal keretében. Ombudsmani, szakminisztériumi és érdekvédő szervezetek képviselőinek meghívása, a rendezvény sajtónyilvánosságának biztosítása.
b)      Az értelmi sérült, halmozottan fogyatékos és autista emberek egészségügyben tapasztalható esélyegyenlőtlenségének (a kórházak nincsenek felkészülve ennek a 3 célcsoportnak az egészségügyi ellátására) mérséklése, javaslatok kidolgozása érdekében nyilvános vitanap rendezése a jogszabályalkotók meghívásával. Ombudsmani, betegjogi, fogyatékosügyi, érdekvédelmi szakértők meghívása, javaslatok megfogalmazása.
 
7)      Országos, reprezentatív mintán végzett felmérés az önkormányzatok körében arról, hány százalékuk rendelkezik a törvényben előírt esélyegyenlőségi tervekkel, illetve azokat milyen módon alkalmazzák. Tudományos igénnyel dolgozó társadalomkutatók megbízása a kutatás elvégzésével, az eredmények közzététele.
 
8)      Esélyegyenlőségi kiadványok:
 
a)      Az egyenlő bánásmódról szóló törvény szövegének lefordítása „könnyen érthető nyelvezetre” (értelmi sérült vagy autista emberek számára is érthető szintaktikai szerkezetben írt egyszerűsített szöveg), illetve piktogramokkal, illusztrálva történő kiadása értelmi sérült, halmozottan sérült és autista emberek részére.Célunk egy mutatós, jól használható, „könnyen érthető”, példamutató kiadvány készítése. A kiadvány segítségével tájékoztató, bemutató napok szervezése az érintetteknek4 helyszínen, országosan.
 
a)      A diszkriminációs jelzőrendszer 9 hónapos működése során összegyűjtött esetekből esetjogi gyűjtemény összeállítása, szerkesztése és kiadása annak érdekében, hogy a tipikusnak mondható diszkriminációs esetek és megoldásuk nyilvánosságot kapjanak az érintettek (szakemberek, szervezeti vezetők, érdekvédők, fogyatékosok családtagjai) körében.  A kiadvány tartalma: olyan eseteket dolgozunk föl, amelyek valamilyen szempontból tipikusnak mutatkoznak a jelzőrendszerben szerzett tapasztalatok alapján. Az eseteknél magánszemélyekkel, szervezetekkel, ellátások igénybevételével, munkahelyen tapasztalt, és egyéb diszkriminációs eseteket dolgozunk fel. Ismertetjük az eseteket, majd az arra adott és működő/tanulsággal szolgáló jogi megoldásokat is leírjuk. A kiadványt könyv alakban, kb. 80-120 oldalon jelentetjük meg a három együttműködő szervezet közös kiadásaként. A könyvet bemutatjuk a zárókonferencián, szövegét/tanulmányait hozzáférhetővé tesszük az antidiszkriminációs program-honlapon és az egyes szervezetek honlapjain is. A kiadványokat végül az egyes szervezetek saját körben is népszerűsítik (Esőember-cikk, Kézenfogva-hírlevél, Szimbiózis-hírlevél stb.
 
9)      Aktív kommunikáció és PR a minél nagyobb „lefedettségért: esetjogi kiadvány a „watchdog” tapasztalatain alapulva; kiadvány az Antidiszkriminációs törvényről fogyatékos embereknek; antidiszkriminációs program-honlap; országos kampány a antidiszkriminációs programról plakátokkal, hírlevelekkel, önálló arculattal; szakmai kerekasztalok szervezése a fogyatékosok egyenlőségét érintő neuralgikus témák felvetésével – gondnokság, egészségügyi szolgáltatások -, illetve ezen témák sajtóban való kommunikációja.
 
10) Záró-konferencia szervezése az antidiszkriminációs program eredményeinek bemutatásával, a további lépések megfogalmazásával, a nyilvánosság legszélesebb körű bevonásával.
 
 
Ha a programmal kapcsolatban általános jellegű kérdéseik vannak, kérem, forduljanak hozzám!
Közreműködésüket előre is köszönöm!
Budapest, 2007. december 3.
dr.Gazsi Adrienn
a program szakmai vezetője
Kézenfogva Alapítvány
Tel.: (1) 215 52 13
Fax: (1) 217 81 15
Mobil: (30) 286 70 51
e-mail: gazsi.adrienn@kezenfogva.hu
 
 
 
 
 
HÍREK
 
Üzenetek
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
HONLAP FORDÍTÓ
 
 
ÓRA
 
index sitemap advanced
search engine by freefind
FEJLESZTÉSI SEGÉDLET
Melyik téma érdekel leginkább??

Autizmus-általános megközelítése
Autizmus-orvosbiológia megközelítése
Oltások
Étel
Mérgezés
Kezelések
Törvény-Jog
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
SZAVAZÁS
Tetszési Index
Mennyire találtad hasznosnak?

Hasznos
Elmegy
Kevés
Bővíteni
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
LÁTOGATÓK
Indulás: 2007-05-08
 
Sejtlugosítás-Természetgyógyászat
 
DR. TINUS SMITS
 
VITAMINOK
 
OLTÁS-Linkek
 
AUTIZMUS-Linkek
 
EGYÉB-Linkek
 
TÖRVÉNYEK-Linkek
 
TÁRSOLDALAK
 
Egészség
 
FÓRUMOK
 
E-MAIL
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
KÜLFÖLDI oldalak
 
KALENDÁRIUM
2021. December
HKSCPSV
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
<<   >>
 
SZÖVEGEK
 
Apróságok
 
Más hasznos oldalak
 
Orvosi Szótár
orvosiszotar.hu - orvosi szótár - orvosi szakkifejezések - orvosi kifejezések

 

Orvosi szótár - orvosiszotar.hu

 

 

 

 

 

 

 

Gyorstipp: Írja be a keresett latin vagy magyar kifejezést vagy annak egy részét kisbetűvel és nyomja meg a Keresés gombot.

 

 

 
Keresőszavak

Thimerosal, thiomersal, etil-higany, fogyatékos, autista, oltás, homeopátia, egészség, teszt, labor, kábítószer, túlterhelés, orvos, vitamin, természetgyógyászat, spectrum, keláció, DAN, Tinus, alapítvány, farm, ABA, metallotionein, glutén, kazein, glutemorphin, kazemorphin, hiperaktivitás, probiotikum, MMR, DiPerTe, DTPa, Mercola, Ugrai, sclerosis multiplex, bradstreet, aluminium, HPV, Hapatisis, Polió, Meningitis, Encephalitis, BCG, aspartam, szója, törvény, eutanázia, amalgán, nehézfém, fertőzés, sni, kutatás, kommunikáció, képzés, terápia, Wakefield, immunológia, kezelés,

 
Online nézettség

free counters

 

ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    RENDELJ szeretteidnek, barátaidnak ASZTROLÓGIAI elemzést karácsonyra. Nagyon hasznos és fontos ajándék. Rendelj most!!!    *****    FRPG - Are you, are you, Coming to the tree, Where they strung up a man, They say who murdered three. - FRPG    *****    Szereted a fantáziával színezett középkoros szerepjátékokat? És a kalózokat? Ha igen, akkor itt a helyed köztünk! :3    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mindenkiben két farkas él, az egyik jó, a másik gonosz, és az éli túl, amelyiket etetjük.    *****    Kedvezményes Tarot kártya elemzés! Az igazság, a jelen, a jövõ tárulhat fel elõtted. Választ kaphatsz mindenre!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!